Browsing Tag

باور

چگونه مسیر زندگی را به سوی بهبود فردی و موفقیت هموار کنیم؟

هر فردی دلش می خواهد در زندگی دائما در حال رشد و تکاپو باشد و هر روز بهتر شود بنابراین بر اساس گفته سلستین چاو هدف زندگی، رشد و بهبود فردی و هر روز بهتر شدن است. او پس از سالهای متمادی…
ادامه مطلب