مقالات این دسته بندی

بهبود فردی

بهبود فردی و کسب موقعیت اجتماعی چه ارتباطی با هم دارند؟

بهبود فردی و کسب موقعیت اجتماعی چه ارتباطی با هم دارند؟ بهبود فردی مجموعه فعالیت هایی است که شما برای ارتقاء هویت و شخصیت فردی تان انجام می دهید. تلاش برای پرورش استعدادها و توانایی…
ادامه مطلب

عزت نفس تعیین کننده رفتار ما در زندگی است

عزت نفس تعیین کننده رفتار ما در زندگی است درست است که نمی توانیم عزت نفس را به عنوان یک داروی شفابخش در زندگی فرض کنیم، اما اگر در ابعاد مختلف زندگی دقیق تر شویم به این نتیجه می رسیم…
ادامه مطلب